dijous, 21 de gener del 2010

I PREMI DE LITERATURA BREU I DIVERSITAT BIOLÒGICA


A fi de fomentar la literatura i el coneixement, l'estima i el respecte de les espècies durant el present Any Internacional de la Biodiversitat, quan un terç de les espècies es troben en perill d'extinció, es convoca aquest I Premi, amb les següents bases:

1. Tema: el/la protagonista de la història ha de ser alguna espècie animal, vegetal, fong, etc.

2. Forma: lliure, pot ser narració, conte, rondalla, poema... El text ha de ser original, inèdit i no estar pendent de publicació.

3. Extensió: una pàgina DIN-A4 a espai i mig, entre 20 i 36 línies, incloent títol i nom de l'autor

o autora. Tipus Arial 12.

4. Llengua: qualsevol de les oficials en la Comunitats Autònomes (adjuntant traducció al castellà en el cas del euskera i galego).

5. Termini d'enviament: fins al 28 de febrer, inclós. Una vegada enviat el text no podrà corregir-se.

6. Remetre directament per correu electrònic a: sos.biodiversidad@gmail.com

Adjuntant en altra pàgina un resum biobibliogràfic de l'autor, amb DNI, adreça, telèfon i e-mail, si és diferent al d'enviament.

7. Premi de 200 € al millor.

8. Fallada: s'emetrà el 31 de març, comunicant-se per e-mail al guanyador.

9. Si la qualitat dels textos presentats ho permet, es procurarà fer una edició col·lectiva.

10. Els participants acceptaran les decisions dels organitzadors en tot el referit a aquest concurs.

www.ecosostenibilidad.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada