diumenge, 28 de febrer de 2010

Per la millora del Transport Públic a Alzira


Malgrat que Alzira disposa d'un sistema de transport públic sòlidament establert, una de les mancances més evidents a l'ull del ciutadà de a peu, és la ineficàcia de l'autobús urbà (AlziBus). Valorem positivament l'aposta que va fer en el seu dia l'Ajuntament d'Alzira, generalitzant la gratuïtat dels bitllets per a tota la població empadronada en la Ciutat. Però aquesta gratuïtat no ha comportar ineficiència ni ineficàcia, com passa a l’actualitat.

I és que, no pot ser que l'autobús tarde mitja hora o més en recórrer la ciutat, i que no es puga saber del cert a quina hora passarà. És intolerable tindre als nostres majors plantats temps i temps esperant que arribe un bus per a que de postres, pot ser ni passe. També ho és la situació que patim els estudiants i treballadors, on ens suposa una vertadera odissea arribar a hora al centre d'estudi o treball, si és que hi arribem.

Esta problemàtica dificulta greument el seu ús quotidià i genera una dinàmica on per a les coses sèries, cal desplaçar-se amb transport propi.

Altres punts febles que caldria tindre en compte si volem comptar amb un model modern, competitiu, sostenible i al servei dels ciutadans, serien les mínimes connexions amb el sector sud-occidental de la ciutat. Un altre tema que s’ha de tindre més en compte és que el creixement excessiu del parc automobilístic, en part per culpa del mal transport públic, ha originat un elevat nivell de congestió del trànsit. Això fa que existisca un impacte excessiu del flux vehicular en la zona cèntrica.

Per altra banda, i si bé les bicicletes del servei Ambici podrien haver-se convertit en una opció interessant, han acabat eixint massa cares, per no parlar del seu descuidat ús. Potser haguera sigut més intel·ligent subvencionar la compra de noves bicicletes, així com facilitar el seu ús pels nostres carrers amb l’augment dels carrils bici.

Propostes

Hem observat que les parades amb més usuaris, tant en la línia 1 com en la 2 i 3, són l'Hospital, l'Estació de Tren i la Plaça del Regne. En el cas de l'Hospital, classificat com a punt negre de la Ribera, suposa una gran atracció de persones de tota la comarca que arriben mitjançant el transport urbà d'Alzira. La parada de l'estació és molt utilitzada, ja que el ferrocarril és el mitjà de transport més utilitzat per anar a València i Xàtiva. A més la parada de l’Estació és utilitzada per aquells que van a l'hospital i arriben a Alzira en tren, el que suposa un augment considerable en el nombre d’usuaris. La Plaça del Regne està situada al centre neuràlgic d'Alzira i per tant a la zona comercial i administrativa de la ciutat, i en especialment els dimecres de matí es produeix un elevat augment del trànsit de passatgers degut al mercat tradicional que s'instal·la a prop.

Tenint tot açò en compte, i per fer front als problemes referits, des d’El Cau suggerim una sèrie de propostes que ajudarien a millorar notablement el servei sense representar excessives despeses a les arques públiques:

  • Aplicar la normativa d'estacionament de forma estricta als carrers per on passa l'autobús amb la finalitat d'evitar que vehicles mal estacionats retarden l’autobús.
  • Implantar una base del servei Ambici a l'Estació de RENFE
  • Utilitzar els minibusos municipals per a accedir a llocs on el bus urbà no pot aplegar així com per a resoldre emergències i avaries de les diferents línies, les quals suposen pèrdues de temps irreemplaçables
  • Establir uns horaris aproximats per cada parada.
  • Instal·lar panells electrònics (com a mínim a les parades més concorregudes com l'Estació, la Plaça del Regne i l'Hospital) que informen quants minuts queden per a què passe el següent bus (com ja fan altres ciutats com València). Aconseguint així que l’usuari puga plantejar-se una alternativa en funció d’aquest temps.
A més a més, considerem que a mitjà i llarg termini, també resultaria positiu:

  • Fer realitat l'estació d'autobusos que es prometé temps enrere
  • Integració de les polítiques de transport en la planificació urbanística, retallant distàncies espacials entre el lloc de treball, l'habitatge i els centres d'oci i comercials.
  • Restricció del trànsit en les zones de la ciutat de major valor patrimonial i ambiental, fomentant la peatonalització del centre.
  • Per a evitar la congestió del trànsit la zona del centre, estacionar l'automòbil en terminals de transport públic i traslladar-se amb el bus urbà al lloc de destinació. És essencial que al voltant de l'estació de tren es realitze un intercanvi modal amb autobusos, el que possibilitaria un estalvi energètic i milloraria la mobilitat.
  • Fer carrers/carrils bici-vianants, més enllà de l'anecdòtic del pont, per a utilitzar-los dignament i millorar de l'enllumenat de la zona.

dilluns, 15 de febrer de 2010

L'Ajuntament d'Alzira coarta la iniciativa dels joves


El Govern Local d'Alzira (PP-PSD) dia rere dia, mitjançant la seua propaganda institucional, pagada amb els impostos de tota ciutadania, es vanagloria d'estar a l'avantguarda de tot tipus d'iniciatives. Sense anar més lluny, fa unes setmanes, en la presentació del Fòrum de Participació Ciutadana, la nostra Il·lustríssima Alcaldessa, Na Elena Bastidas, manifestà que “desde el Ayuntamiento de Alzira estamos cumpliendo con nuestro compromiso y ponemos las herramientas pero es fundamental que vosotros también adquiráis un compromiso y participéis con entusiasmo”, així com “estoy convencida de vuestra implicación porque tenemos un tejido asociativo y una ciudad tremendamente participativa como habéis demostrado siempre.”.

L'Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau”, associació juvenil de recent creació, es caracteritza precisament per creure profundament en la participació ciutadana, servint d'eina per a desenvolupar les iniciatives de la joventut d'Alzira.

Una d'eixes últimes iniciatives ha sigut la de les Falles Alternatives, i és que no és desconeguda per ningú la importància que tenen les Falles per a Alzira. Estes, ben sovint, són només viscudes pels propis fallers, quedant al marge la resta de la població, o fins i tot, sentint-se molesta. En conseqüència, es pretenia apostar per unes Falles obertes i participatives on tots els ciutadans i col·lectius del nostre poble tingueren cabuda.

Així, s'elaborà una completa programació amb una sèrie d'actes lúdics de tota índole (activitats per xiquets, bunyolades, xocolatades, dinars, sopars, exhibicions de cultura popular, etcètera), i com a colofó, un concert. Tot açò ens beneficiava a tots, ja que creava una opció alternativa per la gent que té altra concepció de la festa i gustos, com també potenciava l'assistència de gent de fora d'Alzira i donar a conèixer grups musicals emergents de la zona.

Des de l'AJ El Cau tan sols es demanava a l'Ajuntament per realitzar eixes activitats, un espai (va ser proposat Tulell, però sempre oberts a parlar d'altres llocs) així com les autoritzacions pertinents, costejant-se tot íntegrament per part de l'associació juvenil.

De forma cordial i dialogant, ens dirigírem a l'Administració Local per totes les vies possibles, redirigint-nos esta, d'una finestra cap a altra, i encoratjant-nos a fer tots els tràmits burocràtics per escrit. Després de mes d'un mes des que entregàrem el projecte de forma detallada, hem estat esperant resposta. Però no arribava, a pesar d'haver complit exhaustivament tot allò que se'ns havia exigit.

Considerem que aquesta actitud se fonament en la simple i clara finalitat de fer-nos perdre el temps per a que desistirem. No obstant això, hem mogut mar i terra, acudint i preguntant en tots les instàncies possibles, per a que finalment se'ns diguera, sense més, que se'ns deneguen els permisos, i que ja rebríem, en altra llarga espera, notificació del fet.

Una vegada més ha quedat en evidència que, a banda d'ineptes, els “nostres” governants, enlloc d'estar al servei dels interessos de la ciutadania, només ho estan pels seus propis, i que tot allò que no són capaços de controlar, ha de ser desactivat. Aquesta actitud, a banda d'indigna, és francament perillosa, ja que només des de la independència de la societat civil, una democràcia pot considerar-se sana i avançada. En eixe sentit, L'AJ El Cau, a diferència de la immensa majoria d'associacions, no sol·licita subvencions, donat que açò podria interferir en la nostra lliure actuació. A pesar d'això, les autoritzacions administratives per fer actes com els de les Falles Alternatives són necessàries en base a la normativa vigent.

Malgrat tot, des de l'Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau”, no cessarem davant l'actitud hostil del “nostre” Ajuntament. Ens refermem en la nostra convicció i esperem amb les portes obertes a tots els i les joves que tinguen a dir la seua i dispostos estiguen a crear una vertadera alternativa sociocultural a Alzira.

Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau”

dijous, 4 de febrer de 2010

Assemblea Falles Alternatives d'Alzira


No és desconeguda per ningú l'importància que tenen les Falles en Alzira. Però estes, ben sovint, són només viscudes pels propis falleres, quedant al marge la resta de la població, o fins i tot, sentint-se molesta.

Per altra banda, i si ens remuntem al vertader origen de la festa, hauríem de considerar que s'ha anat perdent, en bona part, el sentit de la festa. Així doncs, per justícia històrica, front unes falles dòcils i servils, caldria recuperar el seu caràcter original: reivindicatiu i popular.

En conseqüència proposem unes Falles que fugen de la rigidesa del protocol i del barroquisme estètic. Que es sacsen la caspa i el conservadorisme que se les ha apropiades des de fa dècades. On s'utilitze el valencià normatiu amb total normalitat i es recupere el sentit crític de la festa. On sense despeses fastuoses, es compense amb esforç i imaginació. Unes Falles sense fallera major alguna ni cap tipus d'estructura jeràrquica. I tot, sense sentir-se menys que ningú.

Per tot això, volem apostar per unes Falles obertes i participatives, on tots els alzirenys i alzirenyes tinguen cabuda, i que servisca com a alternativa al tipus d'oci comercial i homogeneïtzador vigent, que a molt joves ens fa sentir orfes en estes dates.

Des de l'Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau” estem preparant una sèrie d'activitats lúdiques, així com concerts de cara a les pròximes Falles. Tanmateix, ens agradaria que, conseqüentment a la nostra forma de concebre la societat, tots els estrats de la nostra localitat, s'implicarien.

En eixe sentit, hem convocat a les 18:30 del dissabte 6 de Febrer en la Plaça la Malva d'Alzira una Assemblea on s'exposaran idees i propostes, així com procedir al debat. Està convidada tota persona, siga jove o major, siguen col·lectius o associacions.

Entre tots i totes farem possible unes Falles Alternatives a Alzira!