diumenge, 28 de febrer del 2010

Per la millora del Transport Públic a Alzira


Malgrat que Alzira disposa d'un sistema de transport públic sòlidament establert, una de les mancances més evidents a l'ull del ciutadà de a peu, és la ineficàcia de l'autobús urbà (AlziBus). Valorem positivament l'aposta que va fer en el seu dia l'Ajuntament d'Alzira, generalitzant la gratuïtat dels bitllets per a tota la població empadronada en la Ciutat. Però aquesta gratuïtat no ha comportar ineficiència ni ineficàcia, com passa a l’actualitat.

I és que, no pot ser que l'autobús tarde mitja hora o més en recórrer la ciutat, i que no es puga saber del cert a quina hora passarà. És intolerable tindre als nostres majors plantats temps i temps esperant que arribe un bus per a que de postres, pot ser ni passe. També ho és la situació que patim els estudiants i treballadors, on ens suposa una vertadera odissea arribar a hora al centre d'estudi o treball, si és que hi arribem.

Esta problemàtica dificulta greument el seu ús quotidià i genera una dinàmica on per a les coses sèries, cal desplaçar-se amb transport propi.

Altres punts febles que caldria tindre en compte si volem comptar amb un model modern, competitiu, sostenible i al servei dels ciutadans, serien les mínimes connexions amb el sector sud-occidental de la ciutat. Un altre tema que s’ha de tindre més en compte és que el creixement excessiu del parc automobilístic, en part per culpa del mal transport públic, ha originat un elevat nivell de congestió del trànsit. Això fa que existisca un impacte excessiu del flux vehicular en la zona cèntrica.

Per altra banda, i si bé les bicicletes del servei Ambici podrien haver-se convertit en una opció interessant, han acabat eixint massa cares, per no parlar del seu descuidat ús. Potser haguera sigut més intel·ligent subvencionar la compra de noves bicicletes, així com facilitar el seu ús pels nostres carrers amb l’augment dels carrils bici.

Propostes

Hem observat que les parades amb més usuaris, tant en la línia 1 com en la 2 i 3, són l'Hospital, l'Estació de Tren i la Plaça del Regne. En el cas de l'Hospital, classificat com a punt negre de la Ribera, suposa una gran atracció de persones de tota la comarca que arriben mitjançant el transport urbà d'Alzira. La parada de l'estació és molt utilitzada, ja que el ferrocarril és el mitjà de transport més utilitzat per anar a València i Xàtiva. A més la parada de l’Estació és utilitzada per aquells que van a l'hospital i arriben a Alzira en tren, el que suposa un augment considerable en el nombre d’usuaris. La Plaça del Regne està situada al centre neuràlgic d'Alzira i per tant a la zona comercial i administrativa de la ciutat, i en especialment els dimecres de matí es produeix un elevat augment del trànsit de passatgers degut al mercat tradicional que s'instal·la a prop.

Tenint tot açò en compte, i per fer front als problemes referits, des d’El Cau suggerim una sèrie de propostes que ajudarien a millorar notablement el servei sense representar excessives despeses a les arques públiques:

  • Aplicar la normativa d'estacionament de forma estricta als carrers per on passa l'autobús amb la finalitat d'evitar que vehicles mal estacionats retarden l’autobús.
  • Implantar una base del servei Ambici a l'Estació de RENFE
  • Utilitzar els minibusos municipals per a accedir a llocs on el bus urbà no pot aplegar així com per a resoldre emergències i avaries de les diferents línies, les quals suposen pèrdues de temps irreemplaçables
  • Establir uns horaris aproximats per cada parada.
  • Instal·lar panells electrònics (com a mínim a les parades més concorregudes com l'Estació, la Plaça del Regne i l'Hospital) que informen quants minuts queden per a què passe el següent bus (com ja fan altres ciutats com València). Aconseguint així que l’usuari puga plantejar-se una alternativa en funció d’aquest temps.
A més a més, considerem que a mitjà i llarg termini, també resultaria positiu:

  • Fer realitat l'estació d'autobusos que es prometé temps enrere
  • Integració de les polítiques de transport en la planificació urbanística, retallant distàncies espacials entre el lloc de treball, l'habitatge i els centres d'oci i comercials.
  • Restricció del trànsit en les zones de la ciutat de major valor patrimonial i ambiental, fomentant la peatonalització del centre.
  • Per a evitar la congestió del trànsit la zona del centre, estacionar l'automòbil en terminals de transport públic i traslladar-se amb el bus urbà al lloc de destinació. És essencial que al voltant de l'estació de tren es realitze un intercanvi modal amb autobusos, el que possibilitaria un estalvi energètic i milloraria la mobilitat.
  • Fer carrers/carrils bici-vianants, més enllà de l'anecdòtic del pont, per a utilitzar-los dignament i millorar de l'enllumenat de la zona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada