dilluns, 15 de febrer del 2010

L'Ajuntament d'Alzira coarta la iniciativa dels joves


El Govern Local d'Alzira (PP-PSD) dia rere dia, mitjançant la seua propaganda institucional, pagada amb els impostos de tota ciutadania, es vanagloria d'estar a l'avantguarda de tot tipus d'iniciatives. Sense anar més lluny, fa unes setmanes, en la presentació del Fòrum de Participació Ciutadana, la nostra Il·lustríssima Alcaldessa, Na Elena Bastidas, manifestà que “desde el Ayuntamiento de Alzira estamos cumpliendo con nuestro compromiso y ponemos las herramientas pero es fundamental que vosotros también adquiráis un compromiso y participéis con entusiasmo”, així com “estoy convencida de vuestra implicación porque tenemos un tejido asociativo y una ciudad tremendamente participativa como habéis demostrado siempre.”.

L'Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau”, associació juvenil de recent creació, es caracteritza precisament per creure profundament en la participació ciutadana, servint d'eina per a desenvolupar les iniciatives de la joventut d'Alzira.

Una d'eixes últimes iniciatives ha sigut la de les Falles Alternatives, i és que no és desconeguda per ningú la importància que tenen les Falles per a Alzira. Estes, ben sovint, són només viscudes pels propis fallers, quedant al marge la resta de la població, o fins i tot, sentint-se molesta. En conseqüència, es pretenia apostar per unes Falles obertes i participatives on tots els ciutadans i col·lectius del nostre poble tingueren cabuda.

Així, s'elaborà una completa programació amb una sèrie d'actes lúdics de tota índole (activitats per xiquets, bunyolades, xocolatades, dinars, sopars, exhibicions de cultura popular, etcètera), i com a colofó, un concert. Tot açò ens beneficiava a tots, ja que creava una opció alternativa per la gent que té altra concepció de la festa i gustos, com també potenciava l'assistència de gent de fora d'Alzira i donar a conèixer grups musicals emergents de la zona.

Des de l'AJ El Cau tan sols es demanava a l'Ajuntament per realitzar eixes activitats, un espai (va ser proposat Tulell, però sempre oberts a parlar d'altres llocs) així com les autoritzacions pertinents, costejant-se tot íntegrament per part de l'associació juvenil.

De forma cordial i dialogant, ens dirigírem a l'Administració Local per totes les vies possibles, redirigint-nos esta, d'una finestra cap a altra, i encoratjant-nos a fer tots els tràmits burocràtics per escrit. Després de mes d'un mes des que entregàrem el projecte de forma detallada, hem estat esperant resposta. Però no arribava, a pesar d'haver complit exhaustivament tot allò que se'ns havia exigit.

Considerem que aquesta actitud se fonament en la simple i clara finalitat de fer-nos perdre el temps per a que desistirem. No obstant això, hem mogut mar i terra, acudint i preguntant en tots les instàncies possibles, per a que finalment se'ns diguera, sense més, que se'ns deneguen els permisos, i que ja rebríem, en altra llarga espera, notificació del fet.

Una vegada més ha quedat en evidència que, a banda d'ineptes, els “nostres” governants, enlloc d'estar al servei dels interessos de la ciutadania, només ho estan pels seus propis, i que tot allò que no són capaços de controlar, ha de ser desactivat. Aquesta actitud, a banda d'indigna, és francament perillosa, ja que només des de la independència de la societat civil, una democràcia pot considerar-se sana i avançada. En eixe sentit, L'AJ El Cau, a diferència de la immensa majoria d'associacions, no sol·licita subvencions, donat que açò podria interferir en la nostra lliure actuació. A pesar d'això, les autoritzacions administratives per fer actes com els de les Falles Alternatives són necessàries en base a la normativa vigent.

Malgrat tot, des de l'Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau”, no cessarem davant l'actitud hostil del “nostre” Ajuntament. Ens refermem en la nostra convicció i esperem amb les portes obertes a tots els i les joves que tinguen a dir la seua i dispostos estiguen a crear una vertadera alternativa sociocultural a Alzira.

Assemblea de Joves d'Alzira “El Cau”

1 comentari: